Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng

Các bước thực hiện đơn hàng của khách:

1. Tiếp nhận yêu cầu đơn hàng của khách, tư vấn thiết kế market cho khách

2. Sau khi thống nhất với khách hàng về Market sẽ cho tiến hành chế tạo bản in

3. Bộ phần kế hoạch của công ty sẽ lên kế hoạch sản xuất và thống báo cho khách hàng ngày giao hàng cho khách

4. Trong quá trình giao hàng cho khách, nếu phát hiện chất lượng của hàng không đạt thì:

4.1. Nếu số lượng bao không đạt chất lượng <10% thì sẽ bù lại cho khách hàng trong đơn hàng tiếp theo

4.2. Nếu số lượng bao lỗi >10% TPC sẽ bù lại số hàng lỗi trong vòng 1 tuần làm việc và chịu mọi chi phí về vận chuyển bốc sếp.