Silde1Slide2Slide3Slide 4Slide5Slide6Slide7Slide7
Sản Phẩm - Dịch vụ
Tên sản phẩm
Mã sản phẩm
Đơn vị tính
 
 
Bao dệt PP thường
 
 
 
Túi dệt PP có quai
 
 
 
Túi dệt PP siêu thị
 
 
 
Manh dệt PP
 
 
 
Chỉ PP
 
 
 
Bao dệt PP phức màng
^ Về đầu trang